Napraw swoje obrazy


Światowa unikalna wiedza ekspertów w zakresie naprawy zdjęć w formacie JPEG

Bezpłatna wersja próbna Zaloguj Się

Naprawa obrazów

Za pomocą tej strony internetowej możesz skorzystać z naszej wiedzy eksperckiej w zakresie plików JPEG, którą stworzyliśmy przez wiele lat. Nasze rozwiązanie do odzyskiwania danych jest unikalne na świecie.

Przywództwo technologiczne

Nasza aplikacja VG JPEG Repair Online specjalizuje się w jednym formacie plików - JPEG. Przywraca wiele specyficznych i różnych błędów obrazu, których konkurenci nie mogą naprawić.

Stąd można go uznać za unikatowy w skali światowej.

Dowiedz się więcej o naszym produkcie

Zasiłek

Możesz wypróbować naszą bezpłatną wersję próbną i sprawdzić, czy niektóre z Twoich zdjęć można odzyskać. Tak proste jak to! Jeśli chcesz sprawdzić wiele danych, możesz kupić konto klienta.

Jeśli naprawa nie jest możliwa, otrzymasz oczywiście pełny zwrot pieniędzy.

Wypróbuj naszą bezpłatną wersję próbną!

Anonimowość

Dzięki pełnej automatyzacji nasi pracownicy nigdy nie obejrzą Twoich zdjęć. Wszystkie dane, które są przesyłane do naszej Cloud Data Recovery, są wykorzystywane wyłącznie do odzyskiwania danych. Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w inny sposób nie przekazujemy stronom zewnętrznym przesłanych danych graficznych.

Jeśli chcesz, możesz nawet zapłacić w 100% anonimowo za pomocą Bitcoin.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności

Tworzenie bezpłatnych kont próbnych, przesyłanie plików, odzyskiwanie obrazów, pobieranie wyników. Każdy krok jest w pełni zautomatyzowany. Nie czekaj dłużej,…


Przykłady uszkodzonych zdjęć

Szare obszary na obrazie

Szare obszary na obrazie

Przerwanie danych JPEG prowadzi do szarych obszarów obrazu. Błędy te można odzyskać, jeśli strumień danych został tylko przerwany, ale nie całkowicie utracony. Jeśli dane są całkowicie utracone, zazwyczaj można odzyskać obraz w mniejszych rozdzielczościach.

Uszkodzone kolory na obrazie

Uszkodzone kolory na obrazie

Małe błędy bitu w skanie JPEG prowadzą do zakłóceń obrazu. Większość części obrazu jest dostępna, ale są przesunięte i mają niewłaściwe kolory. W zależności od stopnia uszkodzenia, błędy te można naprawić.

Niewłaściwe kolory na obrazie

Niewłaściwe kolory na obrazie

Ponieważ komponenty kolorów pliku JPEG są dekodowane przyrostowo , błędy danych mogą powodować pojawianie się kolorów, które nie mogą być wyświetlane w odpowiedniej przestrzeni kolorów. W zależności od stopnia uszkodzenia, błędy te można naprawić.

Uszkodzony nagłówek obrazu

Uszkodzony nagłówek obrazu

Jeśli nagłówek JPG jest nadal dostępny, ale ma uszkodzenie danych, obraz może zostać zdekodowany w sposób całkowicie chaotyczny. W zależności od stopnia uszkodzenia, błędy te można odzyskać.

Silnie uszkodzone dane obrazu

Silnie uszkodzone dane obrazu

Jeżeli dane JPEG są mocno uszkodzone, a plik JPEG nie zawiera Restart-Marker , obraz może zostać całkowicie zniszczony. W niektórych przypadkach błędy te można naprawić. Przynajmniej niektóre pojedyncze części obrazu, ale nie cały obraz, można odzyskać.

Brakujący nagłówek obrazu JPEG

Brakujący nagłówek obrazu JPEG

Jeśli nagłówek JPEG jest całkowicie niepoprawny lub nie istnieje, plik obrazu zasadniczo nie może być w żaden sposób otwarty. Ale nasze oprogramowanie jest w stanie naprawić te pliki, używając nagłówka JPG innego pliku jako wzorca!


Napraw uszkodzone obrazy JPEG

Znalazłeś naszą stronę internetową, ponieważ szukasz pomocy. Ponieważ chcesz odzyskać cenne zdjęcia z rodziną lub przyjaciółmi. Znalazłeś tę pomoc.

Technicznie bardzo wymagające jest przywracanie uszkodzonych obrazów. Istnieje niezliczona ilość sposobów na uszkodzenie pliku JPEG . Dlatego istnieje bardzo niewielu wyspecjalizowanych dostawców, którzy mogą naprawiać uszkodzone obrazy i nie tylko przywracają system plików. Rzeczywiście możesz to zrobić samodzielnie za pomocą dowolnego programu do odzyskiwania! Oferujemy jednak lepsze rozwiązanie i jesteśmy światowym liderem w odzyskiwaniu plików JPEG - VG JPEG Repair Online .

Przykłady błędów obrazu

Oto kilka przykładów uszkodzonych obrazów JPEG. Zobacz poniżej, jak możemy Ci pomóc.

Szare obszary na obrazie

Szare obszary na obrazie

Jeśli strumień danych obrazu zostanie przerwany, na obrazie pojawi się szary obszar. Wszystkie następne obszary obrazu nie są już widoczne. Ten błąd może wystąpić, na przykład, z powodu przerwanego przesyłania danych. Błędy te można naprawić, jeśli strumień danych zostanie przerwany, ale nie zostanie całkowicie utracony. Oznacza to, że naprawa jest możliwa, jeśli strumień danych został podzielony na kilka części lub jeśli w strumieniu danych znajdują się nieprawidłowe części. Jeśli pozostałe dane zostaną całkowicie utracone, zazwyczaj można przywrócić obraz w mniejszej rozdzielczości.

Uszkodzone kolory na obrazie

Uszkodzone kolory na obrazie

Kilka błędów w strumieniu danych prowadzi do typowych zakłóceń obrazu. Większość części obrazu nadal tam jest, ale mają niewłaściwe kolory i są przesunięte. Błędy te występują często i są spowodowane nieprawidłową transmisją danych lub błędnym odczytem danych. Dane w obrazie JPEG są różnie zapisane. Jeśli dany punkt zostanie uszkodzony, wszystkie kolejne części obrazu będą wyświetlane niepoprawnie. Wyjątkiem są pliki zawierające Restart-Marker , ale większość telefonów komórkowych i aparatów nie zapisuje żadnego Restart-Marker w plikach graficznych. W zależności od stopnia uszkodzenia możliwe jest przywrócenie kolorów.

Silnie uszkodzone dane na obrazie

Silnie uszkodzone dane na obrazie

Silne uszkodzenie strumienia danych często prowadzi do całkowitego zniszczenia obrazu. Jeśli poszczególne części obrazu nie zostaną zbyt mocno uszkodzone, przynajmniej te części mogą zostać przywrócone. Jest to jednak również skomplikowany proces. Odpowiednie części muszą zostać rozpoznane w strumieniu danych i muszą zostać usunięte. Przywrócony obraz rozpocznie się w środku lub w innej części oryginalnego motywu. Możliwe jest również, że poszczególne części są całkowicie pominięte w obrazie.

Niewłaściwe kolory na zdjęciu

Niewłaściwe kolory na zdjęciu

Wartości jasności i wartości kolorów pliku JPEG są przechowywane w przestrzeni kolorów YCbCr W tej przestrzeni kolorów jasność, a także intensywność czerwieni i niebieskiego są przechowywane w oddzielnych kanałach. Jeśli strumień danych lub nagłówek JPEG jest uszkodzony, może się zdarzyć, że wartości kolorów puchną i pozostawisz dozwoloną przestrzeń kolorów. Obraz pokazuje następnie intensywne kolorowe grube linie i bloki. Ten błąd powoduje również, że plik wygląda inaczej w różnych programach i przeglądarkach. Wynika to z faktu, że różne programy i przeglądarki mogą inaczej traktować nieprawidłowe wartości kolorów. Naprawa jest często możliwa poprzez zresetowanie wartości kolorów na początku pliku do normalnej wartości.

Uszkodzony nagłówek obrazu

Uszkodzony nagłówek obrazu

Jeśli nagłówek pliku JPG nadal istnieje, ale jest uszkodzony, może spowodować, że obraz będzie wyświetlany w całkowicie chaotyczny sposób. Huffman i tabele kwantyzacji w nagłówku obrazu tworzą plan pliku JPEG. Jeśli te tabele są uszkodzone, obraz zostanie błędnie zmontowany . Lekkie uszkodzenie nagłówka JPEG można naprawić. W przypadku poważnego uszkodzenia konieczna jest wymiana całego nagłówka na nagłówek innego, nie uszkodzonego pliku. Ten nagłówek musi koniecznie pochodzić z tej samej kamery lub tego samego telefonu.

Brak nagłówka JPEG

Brak nagłówka JPEG

Jeśli obraz nie zawiera już nagłówka JPEG, wówczas nie można go wyświetlić na początku. W takim przypadku naprawa może się powieść, jeśli nagłówek JPEG zostanie całkowicie zastąpiony nowym nagłówkiem. Ten nowy nagłówek musi koniecznie pochodzić z tej samej kamery lub tego samego telefonu. Podczas tworzenia pliku obrazu dostępna jest opcja optymalizacji informacji zawartych w nagłówku. Niestety, jeśli ta optymalizacja została wykonana na uszkodzonym pliku, nagłówek nie może być po prostu zastąpiony innym, ponieważ został dostosowany do strumienia danych. Na szczęście 99% wszystkich aparatów i telefonów komórkowych nie produkuje zoptymalizowanych plików JPEG. Z tego powodu naprawa takiego pliku jest zazwyczaj możliwa przy użyciu dowolnego, nieuszkodzonego pliku z tego samego urządzenia.

Struktura pliku JPEG

 • Header
  • Plan budowy
  • Miniatury
  • Dalsza informacja (EXIF)
 • Strumień danych
  • Motyw
  • Być może Restart-Marker

Plik JPEG składa się w przybliżeniu z dwóch części, nagłówka i strumienia danych . Nagłówek zawiera informacje niezbędne do wygenerowania prawidłowego obrazu ze strumienia danych. Są to tabele Huffman tabele kwantyzacji i definicje kanałów kolorów. Zawiera, że ​​tak powiem, plan, za pomocą którego zdjęcie można budować punkt po punkcie. Ponadto często dołączane są dodatkowe informacje, takie jak ustawienia aparatu lub pozycje GPS. Zwykle urządzenie zapisuje te informacje jako EXIF . Prawie zawsze sam nagłówek JPEG zawiera mniejsze wersje rzeczywistego obrazu. Oznacza to, że nagłówek zawiera inne pełne pliki JPEG o niższej rozdzielczości. Są to miniatury. Nagłówek jest niewielki w porównaniu do strumienia danych, zwykle tylko około 0.1% całkowitego pliku obrazu. Strumień danych z kolei zawiera rzeczywisty motyw obrazu. Informacje w strumieniu danych są przechowywane w sposób różny , co oznacza, że ​​każdy punkt w strumieniu danych ma wpływ na kolejne punkty. Jest to jeden z powodów, dla których niezwykle trudno jest naprawić strumienie danych JPEG. Niektóre kamery w niektórych miejscach Restart Markers Ułatwia to naprawę w przypadku usterki.

W ten sposób pomagamy

Nasz produkt jest wynikiem wielu lat pracy iw tej formie unikalny na świecie.

Automatyzacja

Nasz produkt VG JPEG Repair Online jest w stanie automatycznie naprawić wiele różnych wad JPEG. Odpowiednie informacje są pobierane z plików, sprawdzane i, jeśli to możliwe, naprawiane bezpośrednio. W tym przypadku stosowane są skomplikowane metody rozpoznawania wzorca. Ponieważ czasami trudno jest określić, który błąd jest obecny, wykonuje się kilka różnych napraw, co może prowadzić do wielu wyników na plik. Nie musi to jednak wprowadzać Cię w błąd, możesz po prostu wybrać odpowiedni plik podczas pobierania. Aby zawsze osiągnąć optymalny wynik, nie chcemy tutaj dokonywać automatycznej selekcji wstępnej.

Wymiana nagłówka

Jak opisano powyżej, przywracanie obrazu jest często możliwe tylko przy użyciu zupełnie nowego nagłówka JPEG z innego pliku. Ten przykładowy plik musi spełniać następujące kryteria:

 • Plik obrazu musi być nieuszkodzony
 • Plik obrazu musi być utworzony przez tę samą kamerę lub telefon komórkowy
 • Obraz musi mieć tę samą rozdzielczość
 • Zdjęcie powinno być zrobione z tymi samymi ustawieniami

Kiedy użytkownik rozpoczyna analizę, nasze oprogramowanie ocenia wszystkie odpowiednie nagłówki JPEG z przykładowych plików i używa ich do naprawy uszkodzonego obrazu. Zwykle prowadzi to do kilku wyników, to jest wielu obrazów wynikowych.

Zła rozdzielczość
Zła rozdzielczość
Zła rozdzielczość
Zła rozdzielczość
Zła rozdzielczość
Zła rozdzielczość
Prawidłowa rozdzielczość
Prawidłowa rozdzielczość

Ponieważ naprawa jest podejmowana z różnymi rozdzielczościami, motyw obrazu jest przesuwany dla wielu plików wynikowych. Jednak, jak opisano powyżej, nie musisz już o tym myśleć. Możesz po prostu wybrać odpowiedni plik podczas pobierania.

Przywrócenie kolorów

Jak opisano powyżej, błędy w strumieniu danych mogą prowadzić do błędnych kolorów w motywie obrazu. Niektóre z tych błędów można całkowicie naprawić, ale niektóre z nich można naprawić tylko częściowo. Jeśli pełne przywrócenie kolorów JPEG nie jest możliwe, nasze oprogramowanie stosuje skomplikowaną metodę aproksymacji. Niestety prowadzi to do lekkich formacji blokowych i pasmowych, których nie można odzyskać dalej. Niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie znamy żadnej innej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych na całym świecie, która może nawet naprawić ten typ błędu.

Uszkodzony obraz
Uszkodzony obraz
Naprawiony obraz, który wciąż zawiera małe błędy.
Naprawiony obraz, który wciąż zawiera małe błędy.

W rzeczywistości całkowita naprawa tych błędów jest prawie zawsze możliwa. Nie zautomatyzowane, ale ręcznie za pomocą opracowanego przez nas narzędzia. Jeśli jesteś zainteresowany tą opcją, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Z przyjemnością przedstawimy Ci indywidualną ofertę.

Rozbudowane wsparcie formatu

Nie każdy plik JPEG ma taką samą strukturę. Standard formatu ITU-T T.81 (ISO / IEC IS 10918-1) definiuje 14 różnych głównych formatów, z których tylko 3 są produkowane na całym świecie przez kamery lub telefony komórkowe. Nasze oprogramowanie VG JPEG Repair Online jest w stanie naprawić prawie 100% wszystkich plików JPEG wyprodukowanych na świecie i obsługuje następujące standardy formatu:

 • Baseline DCT
 • Extended sequential DCT
 • Progressive DCT
  • Spectral Selection
  • Successive approximation
 • Huffman Encoding 8 Bit
 • Huffman Encoding 12 Bit
 • Restart-Marker
 • Przestrzenie kolorów
  • YCbCr
  • Greyscale
  • CMYK
  • NON-STANDARD RGB
 • Component / chroma subsampling
  • 4:4:4
  • 4:2:2
  • 4:2:0
  • 3:1:1
  • NON-STANDARD 3:1:1, 3:2:0...

Czego nie możemy zrobić

Czasami otrzymujemy e-maile od osób, które próbowały naszego bezpłatnego dostępu próbnego, ale niestety nie udało się odzyskać uszkodzonych obrazów. Pytają nas, czy istnieją inne sposoby naprawy. Tutaj musimy powiedzieć, że niektóre pliki JPEG są niemożliwe do naprawienia. Dzieje się tak, ponieważ czasami pliki nie zawierają już żadnych informacji o obrazie. A tam, gdzie w ogóle nie ma obrazu, nic nie można naprawić. Takie pliki są w większości naprawiane przez inne oprogramowanie do odzyskiwania. Niestety większość programów do odzyskiwania dostępnych na rynku wykonuje tylko proste odzyskiwanie plików w oparciu o tabelę systemu plików . Na końcu pojawia się plik, który ma oryginalną nazwę i pierwotny rozmiar. W rzeczywistości plik nie ma absolutnie nic wspólnego z oryginalnym plikiem. Niestety użytkownik oprogramowania tego nie zauważa. Z powodu poprawnej nazwy pliku użytkownik uważa, że ​​plik zostałby prawie przywrócony. W rzeczywistości plik jest całkowicie bezużyteczny. Istnieje kilka sposobów, że takie pliki mogą wyglądać następująco:

 • Losowe bajty: plik składa się tylko z losowo następujących po sobie bajtów. Oznacza to, że plik zawiera dowolne sekwencje bajtów, takie jak 736368656E2C20… i nie więcej informacji JPEG.
 • Pusty plik: plik nie zawiera żadnych danych i ma rozmiar 0 bajtów.
 • Ta sama sekwencja bajtów: często plik składa się również z powtarzającej się sekwencji bajtów o tych samych znakach, na przykład FFFFFFFFFF… lub 00000000000…

Dzięki edytorom HEX możesz samodzielnie przeglądać zawartość swoich plików i sprawdzać, czy którykolwiek z powyższych przypadków ma zastosowanie.

Reseller

Jako sprzedawca możesz korzystać z naszego produktu dla swoich własnych klientów. Ponad stałe miesięczne koszty, masz nieograniczony dostęp do naszej Recovery-Cloud . Za pomocą konta sprzedawcy można odzyskać własne pliki lub wygenerować własne numery klientów. Te liczby z kolei mogą być używane jak zwykłe konta klientów. We wszystkich przypadkach Ty lub Twoi klienci możecie naprawić dowolną liczbę wadliwych obrazów. Jeśli jesteś zainteresowany integracją naszego Recovery-Cloud API z twoim produktem lub zakupem naszego kompletnego oprogramowania serwerowego, skontaktuj się z nami.