Obnova obrazu


Celosvětově jedinečné odborné znalosti v oblasti obnovy fotografií JPEG

Zkušební verze zdarma Přihlásit se

Podívej se sám

Pomocí této webové stránky můžete využít odborných znalostí JPEG, které jsme vybudovali již mnoho let.
Naše řešení pro obnovu dat je na světě jedinečné.

Technologické vedení

Naše aplikace je vysoce specializovaná v jediném formátu souboru - JPEG. Obnovuje mnoho specifických a odlišných chyb snímků, které konkurenti nemohou opravit. Proto může být považována za jedinečnou na světě.

Další informace o našem produktu

Výhoda

Můžete si vyzkoušet náš bezplatný zkušební verzi a zkontrolovat, zda lze některé z vašich obrázků obnovit. Je to tak jednoduché! Pokud potřebujete prověřit mnoho dat, můžete si zakoupit klientský účet. Není-li obnovení možné, dostanete samozřejmě plnou náhradu.

Vyzkoušejte zkušební verzi zdarma!

Anonymita

Díky úplné automatizaci se naši zaměstnanci nikdy nepodívají na vaše obrázky. Všechna data, která jsou nahrána do našeho Cloud Recovery, se používají výhradně k využití obnovy dat. Neposkytujeme prodávání, obchodování nebo jiný přenos externích stran vašim nahraným obrazovým datům.

Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů

Vytváření bezplatných zkušebních účtů, nahrávání souborů, obnovení obrázků, stahování výsledků. Každý krok je plně automatizovaný.

Nečekejte …

  • Opravte své obrázky - teď!


Příklady

Šedé oblasti

Přerušení dat JPEG vede k šedým oblastem v obraze. Tyto chyby lze obnovit, pokud byl datový tok přerušený, ale nebyl zcela ztracen. Pokud jsou data úplně ztracena, může být obraz obvykle obnoven alespoň v menších rozlišeních.

Poškozený datový tok

Malé chyby bitů ve skenování JPEG způsobují narušení obrazu. Většina částí obrázku je k dispozici, ale jsou posunuty a mají špatné barvy. V závislosti na závažnosti poškození lze tyto chyby opravit.

Barevné komponenty mimo rozsah

Vzhledem k tomu, že barevné komponenty souboru JPEG jsou dekódovány inkrementálně , může dojít k chybám v datových datech, které mohou vést k barvám, které již nelze v rámci barevného prostoru zobrazovat. V závislosti na závažnosti poškození lze tyto chyby opravit.

Poškozená hlavička obrázků

Je-li hlavička JPG stále dostupná, ale má poškození dat, může být obraz dekódován zcela chaotickým způsobem. V závislosti na závažnosti poškození lze tyto chyby obnovit.

Silně poškozený tok dat

Pokud jsou data JPEG silně poškozená a soubor JPEG neobsahuje Restart-Marker , může být obraz zcela zničen. V některých případech mohou být tyto chyby opraveny. Přinejmenším některé jednotlivé části obrazu, ale ne úplný obraz, lze získat zpět.

Chybí hlavička JPEG

Pokud je hlavička JPEG zcela neplatná nebo vůbec neexistuje, obrazový soubor nemůže být v podstatě otevřen. Ale náš software je schopen opravit tyto soubory pomocí hlavičky JPG jiného souboru jako vzor!