Dùng thử miễn phí

0,-

Standard 10

 

 • hình ảnh 10

 • số khách hàng 1

 • Kích thước tập tin vô hạn

 • hiệu lực vô hạn

 • 
Standard 250

 

 • hình ảnh 250

 • số khách hàng 1

 • Kích thước tập tin vô hạn

 • hiệu lực vô hạn

 • 
Standard 1000

 

 • hình ảnh 1000

 • số khách hàng 1

 • Kích thước tập tin vô hạn

 • hiệu lực vô hạn

 • 
Reseller 30

 

Reseller 180

 

Tất cả khách hàng nhận được một số khách hàng và hỗ trợ đầy đủ e-Mail. Số khách hàng của bạn có thể được sử dụng cho tất cả các sản phẩm khôi phục hình ảnh, bao gồm trang web này, ứng dụng dành cho máy tính để bàn và ứng dụng dành cho điện thoại thông minh. Tùy thuộc vào tình hình của bạn, chúng tôi cung cấp các gói khác nhau. Không thể mua các khoản tín dụng. Đối với các công ty chúng tôi cung cấp các tùy chọn bổ sung dành cho nhà bán lại.

Nếu không phục hồi được, bạn sẽ nhận được một khoản hoàn trả đầy đủ.

Sửa chữa hình ảnh của bạn - Bây giờ!